Дигитална библиотека

Сваке године организације у култури у Србији објаве на десетине стручних публикација – приручника, студија, истраживања, водича у којима представљају стечена искуства и резултате својих активности. У духу отворености и јачања професионалне сарадње, Деск Креативна Европа Србија иницирао је формирање јединствене базе ових публикација која ће бити доступна на сајту. Не само да база омогућује лакши приступ посебним темама попут културне политике ил креативне економије којима се домаће организације баве, него и пружа увид у целокупну научноистраживачку продукцију и домете културне сцене Србије у пољу развоја знања и вештина у области културе. Њена сврха је да повећа видљивост резултата рада домаћих културних организација и подстакне све актере на даље учење и истраживање.