Библиотека

У канцеларији Деска Креативна Европа Србија оформљена је библиотека, коју чине домаће и иностране стручне књиге, часописи и зборници, извештаји и друге публикације. Свесни значаја примене теоријских знања при конципирању и реализацији пројеката у култури, библиотеку смо основали у жељи да олакшамо приступ најактуелнијој литератури из области менаџмента, културне политике, међународних односа, теорије културе и уметности, уметничког стваралаштва. Ту су, такође, и каталози значајних међународних пројеката у култури, који могу служти као примери добре праксе и инспирација за осмишљавање нових.

Библиотека стоји на располагању свим заинтересованима у току радног времена Деска Креативна Европа Србија.