Европске платформеДоступна средства

Укупни буџет за ко-финансирање пројекта одређује се за сваку годину појединачно. Максимум средстава додењује се за 80% укупних трошкова пројекта, а апликанти морају да обезбеде осталих 20% буџета.