Европске платформеДоступна средства

Укупни буџет за ко-финансирање пројекта одређује се за сваку годину појединачно. Максимум средстава додељује се за 80% укупних трошкова пројекта, а апликанти обезбеђују осталих 20% буџета.