Европске платформеКо може да се пријави?

Лидер пројекта и чланови платформе морају да буду активни у сектору културе и креативних индустрија (платформе које ексклузивно окупљају организације и аудиовизуелног сектора нису прихватљиве). Организације морају да буду регистроване најмање две године оног датума када истиче рок конкурса. Појединци не могу да конкуришу за грант.

Платформе се састоје од лидера пројекта и најмање 10 организација чланица. Лидер пројекта мора да има законско седиште у једној од држава које имају право учешћа у програму Креативна Европа (одељак 5.2. у смерницама конкурса). Организације-чланице морају да буду правно основане у најмање 10 различитих држава које имају право учешћа у програму (одељак 5.2. у смерницама конкурса), при чему најмање пет морају да буду чланице ЕУ и ЕФТА, укључујући и Швајцарску. (тачке 1, 3. и 4. из одељка 5.2.).

Број организација-чланица може да се повећа током трајања уговора о партнерству, при чему је укључивање нових чланица могуће само једном годишње. Неопходно је да лидер пројекта објасни критеријуме и начине одабира нових организација, а Агенција има право да одбије њихово прикључивање платформи уколико се процени да није одговорено на основне услове конкурса.