Европске платформеЧему је конкурс намењен?

Програм Креативна Европа пружа подршку европским платформама у циљу:

– подстицања развоја младих талената, транснационалне мобилности културних и креативних актера и уметничких радова који имају потенцијал да изврше широки и дугорочни утицај на сектор културе и креативних индустрија.

– повећања видљивости и признатости уметника и стваралаца који су посвећени европском повезивању путем различитих стратегија комуникације, брендирања, укључујући, где је то могуће, стварање европске етикете квалитета.

Шта подржава?

Европске платформе подразумевају развој:

– мобилности и видљивости стваралаца и уметника, посебно оних на почетку каријере и без значајног међународног искуства;

– активности с европском димензијом, које промовишу аутентичне европске вредности, посебно које олакшавају приступ ненационалном европским делима, и то путем међународних турнеја, догађаја, изложби, фестивала итд;

– стратегија комуникације и брендирања, укључујући где је то могуће, стварање европске етикете квалитета (или другог одговарајућег признања квалитета) ради идентификације и промоције чланова платформе који су показали велику посвећеност раду и високо квалитетне резултате који се тичу специфичних циљева платформе и општих циљева програма Креативна Европа, доприносећи развоју публике кроз екстензивну употребу информација, комуникационих технологија и иновативних приступа.