Искуства експерата за Креативну Европу – Manuèle Debrinay-Rizos