Форум Креативна Европа 2019

ikonica-nis-cir

ikonica-novi-sad-cir

ikonica-beograd-cir

Питање којим се овогодишњи Форум бави гласи: на који начин пројекти и модели организовања у култури могу да подстичу сарадњу, борећи се против мржње, стереотипа и различитих облика друштвене неједнакости. С идејом неопходности јачања сарадње и повезивања, Форум је организован кроз партнерства у три града и подразумева хоризонталне начине учења, размене, укључивања и повезивања домаћих и иностраних професионалаца.
Програм Форума организован је у три блока, који ће се реализовати у сва три града: Критичко мишљење и медијска писменост, Партиципативно управљање у култури, Хоризонтално знање.

У времену преиспитивања модела будућег друштвеног функционисања нашег континента, препозната је неопходност даљег развијања демократких управљачких принципа, јачања аутономије доносилаца одлука у култури, као и капацитета за критичко мишљење и деловање. Биће речи о појмовима попут заједничко управљање, партиципација, локалне заједнице, ко-креација, те о увођењу партиципативних модела управљања у култури и биће предочени примери добре праксе (нпр. примена Фаро конвенције), те дефинисане смернице за увођење тих модела код нас.

Програм под називом Хоризонтално знање чине тренинзи домаћих и иностраних професионалаца у култури у областима релевантним за програм Креативна Европа (развој публике, нове технологије у култури, културни туризам и слично), као и peer-to-peer отворена платформа за размену знања и вештина међу професионалцима у култури. Овај сегмент програма биће организован на основу конкурса-позива професионалцима да предложе своје тренинге, радионице, програме.

У сва три града биће организоване презентације успешних пројеката програмa Креативна Европа из 2018 године, обуке за конкурисање на програм Креативна Европа, консултације о пројектним идејама, презентације различитих извора финансирања у култури, уметнички програми и коктели. У оквиру пратећег програма биће организовано формирање библиотеке електронских издања – публикација које се баве темом културне сарадње, а чији су издавачи домаће организације у култури. Будући да Нови Сад 2019. године носи титулу Европске омладинске престонице, посебан део програма биће посвећен преносу знања и вештина млади-за-младе.

Главни партнери Форума су Управа града Ниша – Градски секретаријат за културу и информисање, удружење Млади амбасадори Ниш, Фондација Нови Сад 2021, OПЕНС – Омладинска престоница Европе Нови Сад 2019, ЕУ Инфо мрежа и традиционално – Задужбина Илије М. Коларца.