Аплицирај

Припрема за креирање електронског формулара

Пре него што конкуришете, пажљиво прочитајте сва упутства везана за Конкурс за европске платформе која се налазе на званичној страници програма.

Следећи линкови са упутствима за организације такође могу бити корисни:

Водич за конкурисање са последњег расписа конкурса из 2017. године;

Успешни пројекти у којима учествују организације из Србије.

Правила која се тичу пројеката европских платформи (број и правно седиште организација и установа које чине партнерство) морају бити поштована. У супротном, попуњавање електронског формулара неће бити могуће.

Да би конкурисале на програм Креативна Европа, организације и установе треба да направе посебан EACAS налог (European Commission Authentication Service Account) помоћу којег ће обавити процес конкурисања. То се не односи на оне организације и установе које већ имају сопствени налог коришћен приликом конкурисања на претходне програме ЕУ.

Након свих провера и креирања налога, свака организација укључена у пројекат за који се конкурише потребно је да се региструје на Порталу учесника, после чега ће добити посебан идентификациони код (Participant Identification Code PIC). Овај код користи се при испуњавању електронског формулара.

Креирање електронског формулара

Креирање електронског формулара(eForm) подразумева неколико корака:

1. одабир програма финансијске подршке,

2. избор језика,

3. одабир организација које учествују у пројекту,

4. креирање конкурсног формулара,

5. памћење конкурсног формулара на компјутеру или на локалној мрежи,

6. попуњавање и памћење формулара.

Ови кораци детаљно су описани у Приручнику за корисникеТреба имати на уму да кораци морају бити извршени у континуитету. Дакле, није могуће прекинути процес креирања електронског формулара, и наставити касније. У случају затварања интернет прозора у ком се попуњава формулар, или целог браузера, унети подаци биће изгубљени и биће неопходно да се читав порцес понови. Стога је веома важно да сви потребни PIC бројеви буду припремљени, и да сва правила везана за европске платформе буду поштована.

Подношење апликације

Уз електронски формулар, неопходно је приложити тражене анексе.

Након попуњавања електронског формулара и додавања анекса, треба потврдити сва приложена документа. Потврда покреће аутоматску проверу докумената, након које следи обавештење о томе да ли је конкурсни формулар потпун. Ако јесте, формулар се подноси онлајн.

Након тога, добићете електронско писмо потвде са бројем поднеска. Уколико не примите ово писмо, контактирајте Хелп-деск путем ове адресе: eacea-helpdesk@ec.europa.eu .

У случају других техничких проблема, такође се треба обратити Хелп-деску: eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

За сва питања и асистенцију при конкурисању, можете се јавити Деску Креативна Европа Србија.