Студија конзервације села Гостуша у пиротском округу

Студија конзервације села Гостуша у пиротском округу

08/02/2021

*Grand Prix Европа Ностра 2016

Студија конзервације села Гостуша је награђена посебном наградом Европске уније, Grand Prix Европа Ностра. Истраживачи су извршили архитектонско истраживање над сваком зградом и произвели детаљну и свеобухватну документацију у вези са архитектуром и грађевинским техникама које се користе у свакој појединачној структури. Студија је имала убедљив образовни елемент са снажним ангажманом студената у релевантним областима. Координатори пројекта били су посвећени разјашњавању важности рестаураторских радова за локалну заједницу и намеравали су да укључе и едукују становнике села у сваком аспекту пројекта. Завршетак студије и обнова зграда резултирали су ентузијазмом за наслеђе код локалног становништва и побољшањем њиховог сеоског начина живота.

Пројекат је од међународног значаја и већ делује као утицајни пример добре праксе захваљујући доприносу истраживача међународним конференцијама и њиховој истрајности у стицању признања за село Гостуша и околни пејзаж.

Жири је утврдио да су „методологија и приступ подизању свести о овом селу изванредно добро урађени“. Иако је заштита вернакуларне архитектуре очигледна, студија је превазишла ове материјалне факторе у јачању културног идентитета подручја и пружању новог потенцијала за друштвени и економски раст у овом посебном региону. Пројекат треба сматрати дивним примером утицаја доброг истраживања и конзервације.