Future Architecture платформа

Future Architecture платформа

08/09/2017

Износ остварених средстава: 500.000,00 €
Лидер пројекта: Музеј архитектуре и дизајна SI
Друштво архитеката Београда RS
Charitable организација, Charitable Fund Canastions UA
Друштво архитеката Истре HR
Фондација Mies van der Rohe ES
Ethel Baraona Pohl ES
Фондација MAXXI – Мационални музеј уметности IT
Фондација Calouste Gulbenkian PT
Кућа архитектуре AT
MICHAU+ DK
Музеј естонске архитектуре EE
Музеј архитектуре у Вроцлаву PL
Silke Neumann DE
Skills e.V. DE
Третарока – Друштво за рециклажне и креативне пројекте SI
Тријенале архитектуре у Лисабону PT
Универзитетски град SHPK AL

Future Architecture платформа функционише као платформа за размену и умрешавање европске архитектуре. Она омогућава европским музејима, фестивалима, ствараоцима, издавачима, специјализованим агенцијама, академским установама и другим културним актерима у области архитектуре да се лаше повежу и развијају заједничке пројекте, продукције, услуге и размењују искуства. У првој години повезаће 6 музеја, 8 фестивала, 2 произвођача, 1 издавача, 1 комуникациону агенцију и 1 академску установу из 13 различитих земаља. Програм окупља неке од кључних иницијатива у области европске архитектуре, као што су Европска награда за младе таленте у архитектури (YTAA) коју води Фондација Мис ван дер Рое и Програм за младе архитекте (YAP), који води музеј MAXXI у Риму, и који се спроводи и ван Европе у својим верзијама у Музеју МоМА у Њујорку, затим Constructo of Santiago, Istanbul Modern и MMCA Seoul.

Платформа позива надолазеће креативне ствараоце у различитим дисциплинама да конкуришу на отворени позив како би постали кључни носиоци идеја које дефинишу платформу, кроз изложбе, конференције, летње школе, радионице и друге програмске модуле. отворени позив ће на годишњем нивоу промовисати више од 500 талената кроз онлајн презентације, разговоре, размене и јавна гласања. Креативна размена и конференције којима ће бити промовисани омогућиће им јавно представљање пројеката и постигнућа, сусрете с музејским и фестивалским менаџерима како би постали део њиховог редовног програма широм Европе, постали признати развили своје професионалне способности. Чланови платформе ће бирати излагаче, говорнике, вође радионица и друге кључне актере, који ће путовати у различите европске земље како би презентовали свој рад. У првој години програм ће бити састављен од 3 изложби, 4 конференција, 1 серије предавања, 1 радионице, 1 програма израде прототипова, 1 летње школе, 1 дигиталне полице за књиге и 1 резиденцијалног програма.