Сезам Боок издавачка кућа: Сцене из наших тајних живота

Сезам Боок издавачка кућа: Сцене из наших тајних живота

09/03/2017

Износ додељених средстава: 35,000€

Уредничка концепција овог пројекта истиче интимне, породичне односе и приче и истражује како ови „тајни животи” обликују европска друштва и политику. Приватни простор емоција и имагинације стављен је пред јавни поглед читалаца, док је јавни простор, као позадина и супротност прецизније контурисан и измаштан, тако нудећи метафорички, критички одраз односа структура и моћи данашње Европе.

Тежња ка великим друштвеним променама видно изостаје, а аутори су усредсређени на истраживање себе и урањање у интиму и имагинацију. С једне стране, ово би се могло протумачити и као невољност ка ношењу са сложеним друштвеним, економским и културолошким проблемима савремених европских друштава, а скоро и као чин самоочувања као одговор на велике промене кроз које Европа данас пролази. С друге стране, посматрамо ову борбу коју деле ликови различитог културолошког порекла као изврнуту перспективу историјских, друштвених и политичких контекста у којима живе.

Додатне вредности овог пројета су то што се бави темом физичког инвалидитета кроз књигу Апнеа, и сарадња са Филолошким факултетом како би се збирка кратких прича Е.Сворена укључила у студијски курикулум.

Пројекат укључује шест књига, једну збирку кратких прича и пет романа који ће бити преведени на српски језик са норвешког, словачког, мађарског, румунског, италијанског и француског језика, од којих су пет књига награђене Наградом Европске уније за књижевност (ЕУПЛ). Успехом у претходна два пројекта књижевних превода које су суфинансирали програми Култура и Креативна Европа, Сезам Боок систематично наставља да промовише и упознаје читаоце са савременом књижевношћу ових земаља, да промовише преводиоце и подржава циркулисање књижевности написане на европским језицима мање распрострањене употребе.

www.sezambook.rs