Издавачка кућа Штрик: Женски Декамерон – за нову ренесансу у европској књижевности

Издавачка кућа Штрик: Женски Декамерон – за нову ренесансу у европској књижевности

01/02/2018

Издавачка кућа Штрик

Износ додељених средстава: 59.954,25 €

Пројекат „Женски Декамерон: за нову ренесансу у европској књижевности“ ће промовисати постојећу разноликост полова, жанрова и језика у европској литератури, програму Креативна Европа и суштинских европских вредности. Промовисаћемо књижевни диверзитет, транснационално повезивање и проток на више нивоа: културном (десет високо квалитетних дела ауторки из десет земаља; организована гостовања аутора), језичком (десет језика, од којих седам малих), жанровском (новеле, кратке приче, поезија, драма, књижевност намењена омладини, четири слабо заступљена жанра), старији и нови књижевни гласови у разноликом представљању заједничке теме – женских питања.
Желимо да подржимо нову ренесансу у европској књижевности, у којој су до сада мушкарци доминирали, која би пружала једнаке могућности различитим књижевним приступима, темама, жанровима и језицима. Желимо да покажемо да је стваралаштво жена у високо квалитетној књижевности веће него раније, и да је женска књижевност разнолик жанр – виспрена и једнако релевантна када је писана на мање коришћеним језицима, што омогућава допринос развоју публике и креирању простор за једнаке могућности и напредак друштва.

Поред књига, промовисаћемо преводиоце (ми смо једина издавачка кућа која име преводиоца објављује на насловници издања књиге), њихове биографије ће бити публиковане у књигама, на нашем интернет сајту, у пројектним апликацијама, а њихови преводи биће поднети за награђивање. Укратко, настојаћемо да постигнемо: разноврсност, транснационалну мобилност и циркулацију књижевних дела; промоцију високо квалитетне женске књижевности, програма Креативна Европа, књига награђених Европском наградом за књижевност, преводиоце, мање заступљене језике и жанрове; презентацију старијих и нових генерација признатих ауторки; друштвено одговорно понашање и унапређење стања родне равноправности у Србији.