Издавачко предузеће Хеликс: Иза хоризонта – транскултурни мозаик савремене европске фикције

Издавачко предузеће Хеликс: Иза хоризонта – транскултурни мозаик савремене европске фикције

01/02/2018

Издавачко предузеће Хеликс

Износ додељених средстава: 58.537,12 €

Наша основна идеја иза пројекта „Иза хоризонта: транскултурни мозаик савремене европске фикције“ била је да обогатимо српски књижевни простор квалитетним преводима савремене књижевности различитих европских култура. Пројекат укључује превод и промоцију десет књига фикције писаним на девет језика (исландски, енглески, чешки, бугарски, шведски, румунски, италијански, шпански и норвешки). Први критеријум у одабиру наслова је њихова уметничка вредност, доказана кроз књижевне награде којима су награђивани аутори: пет аутора награђено је Европском наградом за књижевност, док су остали добитници важних награда, као шведске „Август“ награде. Таква селекција захтева подједнако пажљив избор преводилаца.

Међу вештим, признатим преводиоцима с којима ћемо сарађивати, неки су већ ангажовани на нашим претходним пројектима књижевног превођења. Како бисмо постигли максималну видљивост и доступност књига, наслови ће бити штампани и издавани као електронска издања. Различити модели дистрибуције ће бити спровођени кроз проверене онлајн и традиционалне мреже, с посебном пажњом на читалачку публику у суседским земљама. Промоција је изузетно важан сегмент у нашем пројекту, утемељена на сарадњи с популарним интернет порталима, традиционалним медијима и еукативним и културним институцијама.

Врхунац планираних промотивних активности биће посета аутора Београдском сајму књига, као најважније регионалне манифестације у региону тог типа. Свака књига, као део мозаика који овај пројекат представља, одређена је својим специфичним стилом, призвуком и темом, али само заједно дају свеобухватнију, слојевиту и богатију слику данашњег тренутка у европској књижевности. Додатни циљ пројекта природно произлази из одржавања континуитета с претходно реализованим европским пројектима уз истицање заједничке теме, ширења мреже транснационалне књижевне размене и интеркултуралног дијалога у Европи данас.