Издавачка кућа Одисеја: Стари континент, нови људи – проналажење сопственог места

Издавачка кућа Одисеја: Стари континент, нови људи – проналажење сопственог места

01/02/2018

Издавачка кућа Одисеја

Износ додељених средстава: 48.638,27 €

Одисеја ће превести осам књига с мање заступљених језика, с обзиром на транснационални промет сваког од предвиђених жанрова: док је бугарска и мађарска литература за одрасле заступљена у Србији, не постоје књиге за децу њихових аутора; европски романи за младе су недовољно заступљени, као и малтешка и луксембуршка књижевност уопште. Оно што додатно повезује одабране књиге је њихов фокус на суштинску тему интеграције, без обзира да ли говоре о усаглашавању или о успостављању друштвене позиције из перспективе жена или досељеника, или причају приче трансформисаних људи који трагају за редефинисаним местом у заједници.

Ова дела фикције биће објављена у високом квалитету превода, уређивања, дизајна, штампе и дистрибуције кроз регуларне и онлајн књижаре, сајмове књига и продајне изложбе кроз земље региона које говоре заједнички језик, користећи иновативне продајне методе. Промоција књига за децу ће бити усмерена ка две групе: децу (читања и такмичења у школама) и одрасле с утицајем (родитеље, наставнике, библиотекаре) кроз традиционални, онлајн и директни маркетинг. До адолесцената ћемо доћи путем друштвених мрежа и онлајн медија, а до одраслих кроз сва расположива средства: промоције, сајмове, друштвене мреже, онлајн и традиционалне медије. Добитници Европске награде за књижевност ће додатно бити промовисани током фестивала, као и два аутора током њиховог боравка у Србији.

Сарадња с јавним и школским библиотекама, културним центрима, организацијама цивилног друштва ће увећати видљивост пројекта. Семинар за рецензенте књига за децу обезбедиће неопходне основне вештине за успостављање тренутно непостојеће критике књижевног стваралаштва за децу, суштинског у промоцији дечије литературе, развоју нове публике и културе уопште. Надамо се да ће пројекат допринети покретању друштвене дебате на тему имиграције и интеграције, утицати на повећање преводилаца европских писаца и мање познатих земаља, видљивост европске награде за књижевност, као и помоћи у развоју нових вештина и унапређењу позиције угрожених група.