Аретé: Књижевна миграција ̶ Просторна, временска и духовна дислокација

Аретé: Књижевна миграција ̶ Просторна, временска и духовна дислокација

04/12/2018

Издавачка кућа Аретé

Грант додељен: 51.983,30 €

Пројекат „Књижевна миграција: просторна, временска и духовна дислокација“ проблематизује однос између отуђења и поновног рођења књижевних хероја, али и аутора који стварају / живе у окружењу у које су пристигли и које је трансформисано у други културни контекст.

Током своје бурне историје с честом променом граница, стари континент пролази кроз многе миграције људи – од европских до других земаља у свету, и са различитих континената у Европу – што је дало плодно тле за уметничко стваралаштво које се бави проблемом идентитета у окружењу које се не може назвати местом рођења, било због тога што су се границе нација промениле или због тога што се променио лични став аутора или протагониста према окружењу у којем су одрастали.

Србија и друге земље су биле простор таквих догађаја, а такво нестабилно историјско наслеђе мотивисало је ауторе да пишу о сопственим миграцијама и немогућности да прецизно одреде своју властиту земљу. Верујемо да је актуелност овог питања у нашој земљи изазвала значајан интерес за те теме и да ће читаоци сигурно бити радознали и саосећајни са сличним ситуацијама из европске књижевне продукције која се може упоређивати кроз читав 20. и 21. век.

Свака изабрана књига говори о просторној, временској и духовној дислокацији условљеној политичким догађајима и личним трагедијама. Пројекат се састоји од књига седам аутора из седам различитих земаља Европске уније. Аутор књиге „Gogoli disko“ освојио је престижну Европску награду за књижевност. Пројекат обухвата четири романа, колекцију песама и две збирке кратких прича. Сви одабрани аутори су добитници истакнутих културних награда у својим земљама, а њихов рад је преведен на многе језике.

www.arete.rs