Штрик: Од шиваће машине до Фејзбука ̶ два века европске женске књижевности

Штрик: Од шиваће машине до Фејзбука ̶ два века европске женске књижевности

04/12/2018

Издавачка кућа Штрик

Износ додељених средстава: 59,960.31 €

Издавачка кућа Штрик ће превести, објавити, промовисати и дистрибуирати десет висококвалитетних дела аутора из десет европских земаља (једна збирка кратких прича биће преведена са српског на шпански; шест књига из мање заступљених на мање заступљене европске језике; четири различита жанра).

Пројекат ће промовисати програм Креативна Европа и суштинске европске вредности кроз заступање разноликости у књижевности и језику, осигураће широку приступачност књижевним делима кроз стратегију дистрибуције и промоције и допринети проширењу и развоју читалачке публике коришћењем проверених и иновативних пракси промоције и дигиталне технологије. Сви изабрани преводиоци биће промовисани у књигама: ми смо једини издавач који поставља имена преводилаца на насловну страну, укључује њихове биографије у сваку књигу, а објавићемо их и на нашој веб страници и у мобилној апликацији коју покрећемо.

Пројекат ће постићи транснационалну мобилност и циркулацију на неколико нивоа: географском (10 земаља), тематском (позиција и улога жена у савременом свету, питање жена у различитим европским земаљама, различитог узраста, социјалног статуса и професија), језичком (велики и мање коришћени језици), темпоралном (од 20. до 21. века), жанровском (различити жанрови) с циљем да се покаже како и да ли се положај жена у Европи променио кроз простор и време, као и како је та промена утицала на стил и теме женске књижевности и њен пријем код публике.

Намеравамо да остваримо: разноврсност књижевних дела; транснационалне везе и циркулацију уметничких дела; промоцију висококвалитетне литературе, програма Креативна Европа и преводилаца; објављивање књига са мање коришћених на више коришћене језике, освајање нове публике за дела класичних и модерних женских аутора и различитих жанрова; пресек промена, развоја и пријема женске литературе; друштвено одговорно понашање и унаређење разноликости, једнаких могућности, родне равноправности и европских вредности у Србији.

www.strik.rs