МУСЕ.АР

МУСЕ.АР

10/02/2021

Про Прогресионе, Мађарска

Новена д.о.о., Хрватска

Управљач туристичког простора Лепенски Вир д.о.о., Србија

Удружење менаџера у сектору културе, Мађарска

НаФИЛМ, Чешка Република

Ајвар студиос АБ, Шведска

Износ додељених средстава: 650.305 €

Главни циљ пројекта је омогућити ширу употребу дигиталних колекција музеја и локалитета културног наслеђа, развијањем међусекторског пилот програма дигиталног приповедања уз учешће и сарадњу унутар креативних индустрија и ИТ сектора. Ова потреба произлази из чињенице да се на местима од историјског значаја, постојеће дигиталне архиве и колекције не користе у довољној мери. Оне су делимично доступне и могу се претраживати на мрежи. Такође, пројектом се препознаје недостатак добрих пракси употребе дигиталних алата које би могле имати користи у образовне сврхе, као утицаја на квалитет искуства посетилаца. Пројектом је предвиђено интензивирање сарадње између различитих сектора као што су културне и креативне идустрије и њихових подсектора (аудио-визуелна техника и медији, извођачке уметности, визуелна уметност, културно наслеђе, архиви и библиотеке) и ИТ сектор.

Специфични циљеви пројекта су:

 1. ЈАЧАЊЕ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ: оснаживање различитих играча на тржишту да раде међусекторски, директним тестирањем модела међусекторске сарадње између различитих сектора (културе и ИТ сектори) и између различитих подсектора у оквиру културе (Визуелне уметности, извођачке уметности, аудиовизуелна техника и медији, културна аштина, архиви и библиотеке), као и мудрије усклађивање напора међу њима са заједничким циљем да се искористи снага дигиталних алата за наше заједничко европско културно наслеђе.
 • Позивамо девет уметника из различитих дисциплина (дигиталних, аудио-визуелних, извођачких) да креирају наша три дигитална наративна пилот пројекта на три места културне баштине или музеја помоћу ново развијеног дигиталног алата
 • Креирамо апликацију за мобилни телефон МУСЕ.ар, која ће подстаћи међусекторску сарадњу
 • Организујемо шест музејских хектатлона у шест различитих земаља, укључујући најмање 30 додатних дигиталних уметника
 1. ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНИХ ПРИСТУПА И АЛАТА: промовисање међусекторског приступа решавања проблема за изазове са којима се култура суочава у контексту брзе дигитализације и стварање иновативних алата како би се понудила одржива решења за идентификоване изазове, као и иновирање постојеће праксе нудећи нове методе.
 • Креирамо апликацију за мобилни телефон МУСЕ.ар као ново, иновативно средство за уметнике и институције културног наслеђа
 • Дизајнирамо нови сертификовани програм обуке за дигиталне преводиоце, заједно са Интерпрет Еуропе, који подстиче употребу дигиталних алата у приповедању и тумачењу културне баштине, док истовремено доприносимо дигиталним капацитетима музејских стручњака и водича
 • Укупно оспособљавамо осам (три музеја која су директно укључена + пет повезаних музеја) о дигиталној интерпретацији, док пружамо прилику за додатних 20 стручњака за културну баштину у нашем програму обуке да директно искористе наше активности и науче нове алате
 1. КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: у намери решавања изазова за културу и помоћ у побољшању њихових капацитета и на тај начин максимално користе дигитално окружење
 • Стварамо МУСЕ.ар као дигитални алат који даје оквир за интерпретацију културног наслеђа, где је на уметницима, приповедачима прича и водичима да креирају садржај
 • Организујемо два резиденцијална програма, где уметници креирају садржај за апликацију МУСЕ.ар, користећи технологију као могућност
 • Стварамо нови сертификовани програм обуке како бисмо приповедачима, стручњацима за културну баштину пружили способност да користе технологију (укључујући, али не само апликацију МУСЕ.ар) као средство за укључивање сопственог садржаја у њиховом окружењу.
 • Током шест музејских хакатлона у шест различитих музејских институција широм Европе предствићемо МУСЕ.ар као технолошки алат за уметнике да представе и дистрибуирају своје уметничке идеје у новом облику
 1. ОЛАКШАВАЊЕ ПРИСТУПА, ДИСТРИБУЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРЕ И КРЕАТИВНОСТИ: подршка иновацијама у погледу приступа, дистрибуције и промоције креативног садржаја и фокусирање на три важна фактора на холистички начин: подизање свести, побољшање квалитета података и побољшање корисничког искуства
 • Дистрибуирамо наше методологије (и обуку и технологији) у 10 различитих међународних мрежа, достижући преко 1000 заинтересованих страна широм Европе.
 • Организујемо три велика јавна догађаја, покретање дигиталних наратива на нашим партнерским локалитетима културне баштине, који досежу преко 1.000 посетилаца директно на лицу места и 10.000 дугорочно, пошто дигитални наративи остају доступни након затварања пројекта.
 • Организујемо шест музејских хакатона, где долазимо до преко 300 посетилаца, који ће разумети културно наслеђе и креативност из другачије перспективе
 • Циљ нам је да досегнемо неколико хиљада људи путем дигиталног алата МУСЕ.ар, јер омогућава досезање потенцијалних корисника широм света и на тај начин доприноси олакшавању приступа и дистрибуције културе на међународном нивоу.