Експериментални музички простори

Експериментални музички простори

25/01/2021

Лидер пројеката: Stichting WORM, Холандија

Квака 22, Србија

Dabadaba, Шпанија

VK, Белгија

Износ додељених средстава: 72.215 €

У оквиру овог пројекта  партнерске организације ће међусобно разменити искуства и заједно с низом придружених партнера развијати нове стратегије и истражити могућности за економску одрживост извођачких простора поп-музике као експерименталних простора заједнице. Експериментална снага малих извођачких простора користи се за извођење хетерогеног програма у сарадњи с локалним, културно разноликим заједницама. На овај начин даје се допринос развоју нових облика (живе) музике, нових односа с новом публиком и метрополитенској кохерентности. Пројекат се састоји од четири радне конференције, производње приручника за мале извођачке просторе и доносиоце одлука, као и продукције документарног видеа.