Друштвено инклузивни књижевни подухват

Друштвено инклузивни књижевни подухват

10/05/2017

Лидер пројекта: UC Limburg, Белгија

Архус јавне библиотеке, Данска

Aрхус универзитет (Aarhus Universitet), Данска

Асоцијација Крокодил, Србија

Општина Мадалена до Пико (Camara Municipal da Madalena do Pico), Португалија

Културни парк (Cultuurhuis de Warande), Белгија

Фондација Uxío Novoneyra, Шпанија

Друштво Szepirok (Szepirok Tarsasaga), Мађарска

Пројекат Друштвено инклузивни књижевни подухват чини европску књижевност доступном свима, нарочито групама публике које немају контакт са књижевношћу. Кроз партиципативни рад укључене су различите групе грађана: избеглице, болнички пацијенти, млади, затвореници, средњошколци и популација трећег доба. Све активности су организоване у њиховом дневном окружењу и током њих ће бити креиране ситуације где свако може преузети улогу писца или приповедача. Током сваког догађаја биће присутан и (страни) писац.

Приче књижевних заједница биће објављиване на дигиталној платформи – свако ће моћи да подели наратив у различитој форми (текст, слика, звук…). Приче са ове платформе могу даље послужити за инспирацију у стварању нових прича и организовање нових књижевних догађаја. Кључна циљна група су предавачи: социјални радници, професионалци у култури и наставници. Током рада на пројекту руководиће се развијеним партиципативним моделима за књижевне догађаје који ће олакшати укључивање нове публике, до које је иначе тешко доћи.

Тим пројекта је погодан за остваривање овог циља, јер покрива различите струке: књижевност (библиотеке, књижевници), стручњаци за партиципацију (UCLL), искуство у интердисциплинарном раду (UCLL, Aarhus универзитет, културни центри), политике (PICO). Њихова сарадња гарантује успешну реализацију на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. У Белгији, Данској, Мађарској, Србији, Португалији и Шпанији ће сарађити на освајању нове публике, а у осталим земљама Европе деловаће путем интернет платформе. Како долазе из различитих сектора, резултате пројекта ће делити с различитим мрежама организација, инспиришући их за примену партиципативног метода којим се воде у пројекту.