Катехизис: позориште као догађај: гледалац као истраживач

Катехизис: позориште као догађај: гледалац као истраживач

10/05/2017

Лидер пројекта: Удружење Nick Millett,Француска
Позоришни атеље Jean Vilar, Белгија
Elapse, Француска
Фондација Центар за заступање грашанских интереса, Босна и Херцеговина
Хартефакт Фондација, Србија
Универзитет у Утрехту, Холандија
Износ додељених средстава: 197.721,13 €

Пројекат Катехизис истражује две стратегије за развој позоришне публике: успостављање новог облика партиципативног извођачког догађаја, који је кроз релевантне теме и интензивни програм више усмерен на ангажовање публике, и обраћање новој професионалној публици кроз облик фундаменталног социјалног истраживања. Катехизис ће проширити ангажман публике у истраживачку заједницу, омогућавајући гледаоцу да учествује као друштвени истраживач и креативни сарадник.

Пројекат ће изградити и тестирати прототип примене овог позоришно-истраживачког апарата. Катехизис 1: истина на суду ће оснажити публику да истражује тему истине и њене димензије, посебно како се она односи према тренутним технолошким променама, демократичности медија и институција правде.

Концептуални оквир догађаја биће “mise en situation” публике као судија и пороте у трибуналу будућности где ће технологија играти централну улогу у утврђивању кривице оптужених. Понашање свих учесника у догађају биће забележено, анализирано и јавно изложено. Три наредне радионице ће користити технике креативне фацилитације како би дубље проникле у предмет и продуковале колективни креативни израз.

Катехизис ће бити подељен у шест фаза (истраживање, дизајн, развој публике/ комуникација, изградња, трка, репортажа) које ће укључивати сарадњу мултидисциплинарних и међусекторских тимова у низу резиденцијалних програма широм Европе и тестирање прототипа догађаја на две локације. Сваки резиденцијални програм садржаће и радионицу са заинтересованим грађанима у духу Отворене иновације. Партнерство обухвата Европу од северозапада до југоистока, где је интеркултурна размена катализатор креативности и потпора социјалном утицају, релевантности и досегу пројекта. Као исход, резултати пројекта имаће компаративну вредност и вредност концепта ће бити доказана транснационално, демонстрирајући данашњу потребу за суштинском компетенцијом позоришта у експертизама понашања.