МАПЕ – Мапирање и архивирање јавних простора

МАПЕ – Мапирање и архивирање јавних простора

10/05/2017

Лидер пројекта: Културно уметничко друштво Мота музеј транзиторних уметности, Словенија
Културна фондација Артос Идрима, Кипар
Кућа хумора и сатире, Бугарска
Тачка комуникације, Србија
Т-О Зелена Европа, Чешка
W24 програм, Аустрија
Износ додељених средстава: 195.000,18 €

Пројекат МАПЕ – Мапирање и архивирање јавних простора жели да идентификује, мапира и архивира јавне просторе, архитектуру и споменике који су део нашег културног наслеђа, али још увек нису препознати као такви. Кроз усмену историју, креативне дигиталне алате и активно учешће публике пројекат развија методологију редефинисања улоге јавних простора и настоји да преиспита споменике као места која носе значајну симболичку моћ за становнике, директне кориснике тих јавних простора. Културно наслеђе ће кроз пројекат бити презентовано на креативан начин, кроз изградњу гео-локацијске партиципативне интернет платформе и мобилне апликације, која ће информисати јавност о значају културног наслеђа и омогућити корисницима да учествују у креирању садржаја.

Основа платформе је архива базирана на мапама, историјским, уметничким и архитектонским подацима и фотографијама локација, које сведоче о историји и тренутном стању. Изабране локације биће приказане и кроз документарне снимке, интервјуе са заједницом, снимке виртуелне стварности локације и др. Кроз дигитализацију културног наслеђа и партиципативне методе пројекат настоји да демократизује процес очувања културног наслеђа и ради на развоју публике кроз њихово укључивање у пројекат. МАПЕ промовишу и транснационалну мобилност кроз мобилност истраживача који посећују локације, мобилност уметника који учествују у резиденцијалним програмима и развијају „site-specific“ интервенције и мобилност креативних технолога упућених у развијање дигиталних алата и тренинга за њихово коришћење.Сва постигнућа пројекта биће представљена на симпозијуму и промовисана путем различитих мрежа.

Кроз истраживање, сакупљање, мапирање и архивирање заборављеног, оронулог и на друге начине запостављених вредности архитектуре, споменика и јавних простора, настојаће да значајно допринесу одржавању и оживљавању европског наслеђа. Кроз поновно коришћење, пренамену и ревитализацију јавних простора и споменика, МАПЕ повезују тачке које недостају и доприносе изградњи мозаика европског сећања и идентитета.