(Ре)откривање Европе

(Ре)откривање Европе

10/05/2017

Лидер пројекта: Хрватско народно позориште Ријека, Хрватска
Позориште „KosztolányiDezső“, Србија
Национална установа Албанско позориште, Македонија
Словеначко позориште у Трсту, Италија
Немачко државно позориште Темишвар, Румунија

(Ре)откривање Европе је пројекат у области извођачких уметности и бави се савременом Европом и изазовима са којима је суочена данас. Такође је покушај да се Европа сагледа из угла мањина кроз језик позоришта – како различите мањине учествују у креирању идентитета савремене Европе и да ли можемо на тај начин допринети новим перспективама развоја Европе.

Зато је одабрано последње дело Луиђија Пирандела (LuigiPirandello) „Планински џинови“ као метафоре мултикултурализма и мотивације за сарадњу. Пројекат укључује пет партнерских организација, мањинских позоришних група из европских градова са дугим традицијама интеркултурног дијалога, које је у неким од окружења ових места недавно сведен на фолклорну декорацију званичним, већинским културама.

Пројекат се реализује кроз неколико фаза:
1. Ко-продукција драме „Планински џинови“ Луиђија Пиранделе
2. Едукациони програм „Инкубатори позоришног знања“
3. Уметничка радионица „Од пирандела до брегзита“ Паола Мађелија
4. Програм развоја публике „Перформативна кухиња – кување различитости“
5. Научно истраживање учешћа мањина у култури европских градова

Након избора уметника у свих пет позоришта и интензивних припрема, ансамбли ће обилазити пет градова са представом „Планински џинови“. Током овог процеса биће организоване уметничке, едукативне и активности развоја публике.

Циљеви пројекта су:
– унапређење мобилности, сарадње и интеркултурног дијалога у области извођачких уметности
– подизање свести о значају плурализма савремене Европе, допринос уклањању културних и језичких баријера, којим се потврђује позоришни простор као место универзалне комуникације
– подизање капацитета професионалаца у култури
– успостављање мреже позоришта мањина у Европи и повећање њихове видљивости
– едукација и сензибилизација публике у погледу толеранције и различитости и повећање њиховог учешћа у културном животу.