Театар младих

Театар младих

10/05/2017

Лидер пројекта: Пионирски дом – Центар за културу младих, Словенија
Дечији културни центар Београд, Србија
Културни центар Elckie, Пољска
Комична опера за децу, Румунија
Износ додељених средстава: 200.000,00 €

Циљ пројекта Театар младих усмерен је ка тренду мале и опадајуће популарности позоришта међу публиком, посебно међу младима, кроз коришћење потенцијала позоришта импровизације у изградњи публике.

Пројекат настоји да то постигне кроз развој иновативног уметничко-едукативног програма развоја публике у области позоришта и ширу примену метода у пет земаља учесница међу професионалцима у области извођачких уметности, педагозима (школама) током процеса успостављања интернационалне мреже позоришта младих, усмереног на дечији импровизацијски театар и развој младе публике у области извођачких уметности.

Пројекат је фокусиран на земље јужне и источне Европе (Словенија, Србија, Македонија, Пољска, Румунија, Хрватска и Словачка) које се како показује Еуробарометар налазе „у ризику“ опадања интересовања публике за позоришне програме. Придружени партнери на пројекту су Креативна лабораторија за савремено позориште Крила из Хрватске и Позориште Талија из Словачке.

Заједнички рад пет партнера на пројекту и два придружена партнера из седам Европских земаља допринеће: успостављању прве групе инструктора Импровизационог театра (20 професионалаца), организовању трнинга за 75 позоришних професионалаца и 150 педагога у пет земаља који ће директно бити укључени у позоришну продукцију са око 1000 деце, у 125 извођачких комада, од којих ће 25 најуспешнијих бити презентована публици током 5 дана и 4 презентације нових модела развоја публике таргетираној публици на 3 конференције међународног позоришта.