Читање Балкана

Читање Балкана

10/05/2017

Лидер пројекта: Завод за издаваштво и уметничку делатност Гога, Словенија

Асоцијација Крокодил, Србија

Друштво за издаваштво, промет и услуге Готен група, Македонија

Износ додељених средстава: 200.000,00 €

Европски пројекат сарадње Читање Балкана (Југ и Исток допиру до Запада – дигитална платформа за промоцију писаца у пост-конфликтним друштвима) настоји да повеже различите партнере у пољу промоције и дисеминације књижевних дела. Циљ је да се стекну нови капацитети који воде новим радним местима и успостављању агената за југоисточну, источну и јужну Европу, као и оснажи транснационална мобилност кроз мрежу књижевних резиденцијалних програма.

Књижевни агент ће бити одабран и трениран у складу са пројектом, а његова или њена дугорочна мисија ће подразумевати оснивање нове књижевне агенције која ће се бавити правима превода за књижевност писану на мање коришћеним језицима. На заједничкој дигиталној платформи, која ће бити још један резултат пројекта, агенти ће промовисати југоисточну Европу као регион изузетног књижевног стваралаштва.

Пројекат ће тако јачати капацитете европског југа и истока, и оснажити најбоље књижевне гласове ових региона и олакшати њихов превод на велике европске језике. Пројекат је такође усмерен и ка професионализацијирада књижевника и интернационализацији њихових каријера кроз повећање видљивости и транснационалну мобилност. Посебан фокус ће бити усмерен ка писцима који кроз теме свог рада упозоравају на опасност од национализма и нетолеранције. Кроз мрежу резиденцијалних програма и наступа на фестивалима, пројекат ће понудити платформу за писце који долазе из различитих (пост)конфликтних региона Европе како би поделили и разменили с публиком личне погледе на последице ова два феномена.

У времену пораста десног популизма и неофашистичких покрета широм Европе, партнери на пројекту верују да књижевни гласови посебно југоисточне Европе морају добити свој простор у кризним регионима Европе, попут Кипра и Украјине, и бити доступни на водећим европским језицима.