2020 Troubadours

2020 Troubadours

16/10/2018

Ноцилац пројекта: Via Lactea, Белгија

Etnofest Association, Србија

Flonflons, Француска

International Visual Art Foundation, Мађарска

Износ додељених средстава: 190.704,00 €

‘2020 Troubadours је иновативни мултидисциплинарни пројекат који, са једне стране, користи позитивне могућности светске музике да унапреди транснационалну мобилност и предузетништво младих уметника у Европи, а који, са друге стране, стреми ка томе да стимулише интеркултурни дијалог и развој публике.

Реч је о веома конкретном пројекту који изводе четири званична партнера и два придружена партнера из Белгије, Француске, Србије, Мађарске, Шпаније, Пољске и Украјине. Овакав занимљив састав партнера који потичу из „старе Европе“ и нове Европе, земља кандидата за чланство, заправо је од највеће важности: 2020 Troubadours стреми ка томе да истакне могућности културе по питању друштвене инклузије и заједничког разумевања свуда у Европи што је врло честа тема у данашње време.

Путем организовања низа Trouba Train путовања кроз неке специфичне граничне регионе Европе, пројекат тежи ка томе да стимулише 20 трубадура да раде и стварају заједно током неких Trouba Lab резиденција и предавања. Циљ је да досегну иновацију сопственог репертора популарне светске музике и да створе нови савремени репертоар од 20 композиција које ће бити снимљене као албум и представљене током новог мултидисциплинарног перформанса Trouba Rumba у различитим Европским земљама које се налазе ван региона у којима су партнерске организације. У међувремену, тим фотографа и филмских режисера такође ће пратити комплетан креативни процес и понудиће свој прецизни уметнички поглед на путовање кроз граничне регионе Европе.

Представљање ових различитих производа и исхода широком спектру професионалаца у индустрији светске музике у Европи такође ће бити јако важан елемент. На овај начин можемо да успоставимо нови пословни модел који ће трајати и после завршетка пројекта, а који стимулише предузетништво у култури тако што комбинује културу и образовање са фокусом на партиципативне активности са ниским прагом. Уметници уче од публике и обратно.