Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

23/10/2018

Носилац пројекта: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Шпанија
Universitat Autònoma de Barcelona, Шпанија
EXARC, Холандија
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Немачка
Завичајни музеј Параћин, Србија
Déri Museum, Мађарска
Ayuntamiento de Mula, Шпанија
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Мађарска
Износ додељених средстава: 104,760.52 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Бронзано доба Европе (оквирно од 2500/2000-1200. године пре нове ере) представљало је први период убрзаног раста у преношењу технологије и мобилности занатлија на континенту. Регионалне традиције постојале су раме уз раме са заинтересованошћу за размену добара и информација на даљину. Примарни циљ пројекта је сећање на први период веће европске повезаности које ће послужити као инспирација за ново уметничко стваралаштво у низу активности које ће подразумевати сарадњу између организација које се баве културним наслеђем и занатског сектора (локалних грнчара) из три земље.

Crafting Europe бави се темом традиције ручно прављене грнчарије из Бронзаног доба из три европска региона, Југоисточне Шпаније, Источне Мађарске и Јужне Србије. Ове традиције укључују керамичке посуде високе естетске вредности које су локални грнчари успешно репродуковали користећи праисторијске технике и имају велики потенцијал за ширу производњу и маркетинг у контексту модерног заната.

Структура пројекта прати три групе активности. Прво, пројекат је усмерен на реконструкцију низа керамичких посуда које су типичне за културу Бронзаног доба, а направиће их локални грнчари у земљама које учествују у пројекту: осам облика Ел Аргар грнчарије у jугоисточној Шпанији, Физешабоњу у Мађарској и Ватини у Србији. На другом месту, пројекат ће произвести низ панела и других (материјалних) образовних алата који објашњавају историјске и технолошке специфичности ове керамике из Бронзаног доба. На трећем месту, пројекат за циљ има да произведе три кратка документарна филма који прате, у свакој од земаља, процес производње при реконструкцији ових раних европских предмета користећи праисторијске технике. Напослетку, три групе активности биће спојене у оквиру једног догађаја који ће се одржати у исто време у Шпанији, Мађарској и Србији, а који је заправо окупљање на ком ће низ реплика, образовни материјали и документарни филмови бити приказани широкој европској публици.

Краткорочни циљ овог окупљања је да омогући људима не само да виде, већ такође и да додирну ове предмете и сирове материјале који су коришћени при изради, који ће тиме доживети јединствено чулно искуство европске прошлости. Дугорочни циљ је, са друге стране, двојак. Са једне стране, реплике ће постати део сталних поставки музеја, а са друге стране, ови предмети ће бити комерцијализовани у радњама ових институција. На овај начин, пројекат Crafting Europe жели да симулира интеракцију између локалних занатлија и организација у култури, у оквиру и ван националних граница, тако отварајући нове просторе како за образовне активности, тако и за креативну трговину.