Create to Connect -> Create to Impact

Create to Connect -> Create to Impact

16/10/2018

Ноцилац пројекта: Bunker, Словенија

Artsadmin LBG, Уједињено краљевство

Drugo more, Хрватска

Etablissement Public du parc et de la Grande halle de la Villette (E.P.P.G.H.V), Француска

Fundação Caixa Geral de Depósitos-CULTURGEST, Португалија

Fundatia Alt Art Pentru Arta Alternativa, Румунија

Institut Umeni- Divadelni Ustav, Чешка

Museum of Contemporary Art – Tbilisi, Грузија

Ntgent, Белгија

Santarcangelo dei Teatri, Италија

Stichting Noorderzon Groningen, Холандија

Stichting Theater Rotterdam, Холандија

Stiftelsen Bergen Internasionale Theater, Норвешка

Удружени уметнички рад, Србија

Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Словенија

Износ додељених средстава: 2.000.000,00 €

Create to Connect -> Create to Impact: Променити свет позориштем? Ако не радимо ништа зато што не можемо да урадимо све, то је највећа грешка! Стварање позитивног утицаја кроз уметност базирану на истраживању – то је макар нешто!

15 европских уметника и партнери из 13 европских земаља развијају савремено позориште како би створили естетски, политички и друштвени утицај као што су друштвена иновација, микрополитичке промене, нове јавне арене, естетски проналасци и еманципација.

Померамо се са изградње публике на утицај на заинтересоване стране, од само повезивања и укључивања ка свесном стварању утицаја базираном на антрополошким истраживањима. Не развијамо односе на основу структура моћи, већ на основу сарадње и солидарности. Све активности су осмишљене у дијалогу са кустосима, уметницима и истраживачима:

Истраживање за утицај – истраживање је усредсређено на случајеве које чине од специфичних уметничких случајева до истраживања организација. Антрополошке студије утицаја наших активности служе као основ за информисање кустоса и умерника како да дођу до жељеног утицаја. 26 простора за повезивање – трансформисање локација, простора које заузима позориште кроз савремено позориште да би се постигао утицај, путем мањих интервенција или трансформативних процеса. 2 радна сусрета – сви партнери и гости (јавни позив) испитују појам Народа. Место за успостављање заједничке концептуалне основе заинтересованих страна и за развијање алата за друге активности. 39 адаптације за повезивање – адаптација постојећих позоришних комада како би се постигао бољи утицај на локални контекст у дијалогу са истраживањем. 41 стварања за повезивање – (ко)продукције нових позоришних комада како би се остварио утицај у дијалогу са истраживањем. Комуникација у четири слоја: локална/национална, класични канали комуникације (ПР, интернет, друштвене мреже…), дубока партнерства са новинарима, уметнички канал (уметници/истраживачи развијају нови садржај и алате). Активно управљање сарадњом на основу демократског доношења одлука и дељења, као и интегрисани процес евалуације.