CrossOpera. Otherness: fear and discovery

CrossOpera. Otherness: fear and discovery

16/10/2018

Ноцилац пројекта: Fondazione Teatro Comunale di Modena, Италија

Theater und Orshester Gmbh, Aустрија

Српско народно позориште, Србија

Износ додељених средстава: 200.000,00 €

CrossOpera удружује три опера театра из три земље. Главни циљ ове интервенције је да произведе нову оперу кроз модел сарадње чија ће 3 акта развити кратке приче додељене три композитора и либретиста који представљају сваку од земаља. Сва тркомпозитора радиће на исту задату тему: „Другост: страх и откривање“, која се бави политичким и друштвеним проблемом миграната и избеглица. Пројекат CrossOpera нарочит интерес посвећује композиторима са класичним искуством који умеју да раде на музичким традицијама са популарном и етнографском дубином. Фокус пројекта је такође на неевропским уметницима који живе у оквиру европских граница и рефлексији на њихове етничке традиције.

Пројекат CrossOpera започеће са додељивањем 3 чина опере композиторима и либретистима. Путујући уметнички тим који се састоји од певача и музичара пратиће недељу музичких проба сваког акта у сваком позоришту (‘аустријски’ акт у Линцу, ‘српски’ акт у Новом Саду, ‘италијански’ акт у Модени) уз вођење и надзор локалног композитора. Извођење опере започеће у Модени где ће последњи круг музичких проба и проба на бини читаве опере пратити њена премијера. После Модене, продукција опере са читавим тимом путоваће у Линц и Нови Сад. Путем копродукције опере, овај пројекат унапређује капацитет и подстиче међународни раст административног, уметничког и сектора продукције у Италији, Аустрији и Србији и фукционише у транснационалном оквиру.

Транснационална мобилност музичког ансамбла, али такође и певача, диригената, редитеља и људи који учествују у пробама опере, биће функционална у продукцији и стварању вишејезичног и мултикултурног крајњег резултата рада.