Europe Beyond Access

Europe Beyond Access

16/10/2018

Ноцилац пројекта: The British Council, Уједињено краљевство

Ariona Hellas AE, Грчка

Associazione incontri internazionali di Tovereto Oriente Occicente Teatro Danza Musica, Италија

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH, Немачка

Пер.Арт, Србија

Skånes Dansteater AB, Шведска

Stichting Holland Dance Festival, Холандија

Износ додељених средстава: 1.998.192,00 €

У оквиру извођачких уметности и широм Европе, хендикепирани уметници померају границе форме и доносе публици, другим уметницима и професионалцима у уметности једну од креативних прилика нашег времена. Пројекат Europe Beyond Access подржаће уметнике са хендикепом да пробију границе сектора савременог позоришта и плеса: у интернационализацији њихових уметничких иновација и каријера, у развијању мреже водећих организација са циљем представљања на високом нивоу, у стварању европских публика које су заинтересоване за иновативни рад високог квалитета произведен од стране хендикепираних уметника у Европи, и у развијању алата и разумевања у ширем тржишту извођачких уметности.

Europe Beyond Accessће:

1) Допринети уметничким иновацијама хендикепираних уметника у Европи путем унапређеног приступа већем броју прилика за креативни развитак и спречавања географске и естетске изолације (фокус на уметнику)

2) Покренути револуцију програмске палете и могућности извођачких уметности у Европи путем:

2а) Приказивати светску класу радова које су произвели уметници са хендикепом и талентовани уметници на почетку каријере, и помоћи уметницима и компанијама да боље разумеју своја тржишта и како да позиционирају своје радове. (фокус на уметнику)

2б): Створити мреже искусних програмера заинтересованих за удружени рад у циљу представљања хендикепираних. (фокус на купцу)

3) Повећати интересовање за рад хендикепираних уметника за публике извођачких уметности у Европи, са већом изложеношћу и познавањем иновативних радова, стварањем позитивних асоцијација и унапређењем перцепције уметнићког доживљаја, притом такође унапређујући приступ и укључивање публике коју чине хендикепирани људи. (фокус на публици)

4) Створити најбоље могуће индустријске услове за прибављање, развој, продукцију и представљање радова уметника са хендикепом кроз подршку менаџерима у култури у циљу унапређења доступности њихових процеса и система. (фокус на индустрији)