European Cultural Heritage Onstage

European Cultural Heritage Onstage

23/10/2018

Носилац пројекта: Inter Alia, Грчка

Сфера, Македонија

Војвођански грађански центар, Србија

Open Space Foundation, Бугарска

Износ додељених средстава: 59,990.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

European Cultural Heritage Onstage (ECHO) је међународни пројекат у области уметности, културе и наслеђа, који за циљ има да подстакне културну производњу и да ојача осећај припадности Европи спајањем савременог уметничког стваралаштва и Тамног културног наслеђа локалних заједница у Европи. Тамно наслеђе је везано за догађаје који су били трауматични за групе и одређују њихов културни идентитет. Такви догађаји тичу се друштава, која као физички и концептуални простори повезани са ратом, геноцидом, масовним убиствима, етничким конфликтом, угњетавањем, насиљем и смрћу носе такве моменте у свом наслеђу, материјалном и нематеријалном. Бављење трауматичним наслеђем може да има терапеутски ефекат на локалце и странце. Ратна и конфликтна подручја постоје широм читаве Европе, па с тога тамно наслеђе може да буде полазна тачка дијалога за уметнике и грађане.

ECHO стреми да 1) учврсти и промовише везу између уметничког стваралаштва и тамног наслеђа, 2) омогући савремено уметничко заједничко стваралаштво на основу културних елемената из нових, старих и будућих земаља чланица ЕУ и 3) да забележи оригиналне слике локалних заједница као културних целина и као делова европског културног контекста. ECHO настоји да допринесе а) уметницима разменом културних и уметничких пракси и стимуланаса, б) примаоцима уметности промовисањем развоја публике креацијама које су сконцентрисане на тамно наслеђе локалних заједница и уметност из нових, старих и будућих ЕУ земаља. Овај пројекат ће:

-промовисати локално тамно наслеђе кроз удружено уметничко стваралаштво у циљу појачавања осећаја европске припадности

-подстицати културну и уметничку размену између нових, старих и будућих ЕУ чланица

ECHO као пилот пројекат укључује 2 резиденције за уметнике у Книну (Хрватска) и Новом Саду (Србија) обе за по 4 уметника (укупно 8 уметника), 4 активности укључивања заједнице (по 2 у свакој локалној заједници) и уметничку изложбу у општини Велики Преслав (Бугарска).