Heritage Hubs

Heritage Hubs

23/10/2018

Носилац пројекта: Suomen Kulttuuriperintokasvatuksen Seura RY, Финска

Fundacion San Millan de la Cogolla, Шпанија

Vitale Technologie Somunicazione – Viteco SRL, Италија

Центар за урбани развој, Србија

Износ додељених средстава: 191,158.59 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Зашто? Пројекат побољшава интеркултурну размену и интеракцију тако што подстиче младе људе да истраже и поделе сопствено културно наслеђе и да се упознају са и практикују културно наслеђе других. Овај приступ нуди могућности за препознавање и разумевање чињенице да многе традиције деле исто европско порекло и историјске сличности. Ово ће продубити разумевање значења културног наслеђа за благостање како индивидуалаца тако и група и заједница, и поспешиће поштовање културног наслеђа других, као и осећај припадности заједничком културном простору.

Шта? Пројекат Heritage Hubs ствара практичне часове истраживања, дељења и практиковања сопственог културног наслеђа и наслеђа других за децу и младе, оквирно 11–15 година, у различитим европским земљама. Током практичних часова, они ће имати могућност да истраже и поделе део сопственог културног наслеђа и да практикују културно наслеђе других, како дигитално путем видео снимака и других дигиталних материјала, тако и уживо током посета земљама „других“.

За кога? Пројекат је усмерен на ученике који оквирно имају 11 до15 година. Овај пројекат такође има утицај и на професионалце који раде са младим људима, школе и актере у области културног наслеђа у земљама учесницама, као и широм Европе путем комуникације и дистрибуције пројекта.

Са ким? Координатор пројекта је пројектни конзорцијум који се састоји од Асоцијације за едукацију о културном наслеђу Финске, као водеће организације, и Центра за урбани развој у Србији, Фондације San Millan de la Cogolla у Шпанији у сарадњи са шпанским конзорцијумом, и Viteco e-learning у Италији. Пројекат се одвија у сарадњи са школама и актерима у области културног наслеђа у земљама учесницама.