Journey to the Beginnings

Journey to the Beginnings

23/10/2018

Носилац пројекта: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egysulete, Мађарска

Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Румунија

Управљач туристичког простора Лепенски Вир, Србија

Progressione Kulturalis NonProfit Kozhasznu KFT, Мађарска

University of Southampton, Уједињено краљевство

Muzej Vučedolske kulture, Хрватска

Износ додељених средстава: 200,000.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Journey to the Beginnings је пројекат сарадње који се тиче локалитета и музеја праисторијског културног наслеђа, савремених уметности и нових технологија у циљу поновног откривања и промовисања праисторијског културног наслеђа старих цивилизација које су живеле на обалама Дунава. Главни циљ пројекта је да развије нову интерпретативну структуру за укључене праисторијске локалитете, њихове музеје и археолошке паркове употребом културног наслеђа као извора инспирације за савремену уметност и нове технологије. Пројекат ће истражити нове начине тумачења наслеђа у циљу подстицања поштовања праисторијских култура и свих њихових облика и диверзитета у јавности.

У оквиру овог пројекта подржавамо интерсекторску сарадњу између археолога, музејских професионалаца, савремених уметника и ИТ експерата што ће за резултат имати перформансе уживо и комплексну апликацију засновану на проширеној реалности и виртуалној реалности. Перформанси уживо представљаће прославе праисторијског културног наслеђа и имаће облик фестивала на сваком од локалитета, а апликација ће омогућити одрживу интерпретативну инфраструктуру која развија искуство посетилаца.

Пројекат Journey to the Beginnings прихвата изазов да сруши зидове између модерне и прастарих цивилизација и спаја их кроз сарадњу уметности и науке што публику приближава археологији, савременој уметности и модерној технологији.