MADE IN-Crafts and Design Narratives

MADE IN-Crafts and Design Narratives

16/10/2018

Носилац пројекта: Muzej za umjetnost i obrt, Хрватска

Миксер, Србија

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Словенијa

Нова Искра креативни хаб, Србија

Oaza, Хрватска

Werkraum Bregenzerwald, Aустрија

Износ додељених средстава: 197,649.12 €

Made In је иницијатива за истраживање, дизајн и наслеђе која подстиче сарадњу и размену знања између традиционалних занатлија и савремених дизајнера. Циљ пројекта је да, са једне стране, ревитализује занатску традицију, а са друге стране, да едукује дизајнере о материјалном и нематеријалном наслеђу, на тај начин стварајући нову, аутентичнију и одрживију вредност савременог дизајна. Пројекат обухвата разне активности, као што су путујуће изложбе, резиденцијални програми и радионице за дизајн и занате, радионице професионалног усавршавања за занатско наслеђе, кустосе који се баве дизајном и дизајнере, семинаре/конференције и иновативне активности усмерене на развој публике. Путем различитих интерактивних активности развоја публике, пројекат ће заговарати приступачан и инклузиван дизајн и представити европско занатско наслеђе широј јавности.

Такође, пројекат предлаже оснивање нове европске интернет платформе Made In. Намера ове платформе је да стимулише сарадњу између занатлија и дизајнера и на тај начин подстакне нове пословне моделе ревитализације занатског наслеђа путем савременог дизајна, али такође и да стимулише иновативни приступ дизајнерским услугама, сценаријима и производима заснованим на занатској традицији.

Мисија пројекта је размена знања између занатлија и дизајнера путем иновативних пословних модела и проширења публике за занате и дизајн.

Циљеви пројекта:

– Промовисање европског занатског наслеђа широком спектру публике;

– Едукација савремених дизајнера на тему различитих европских занатских традиција;

– Неговање развијања нових дизајнерских услуга, сценарија и производа заснованим на занатској традицији;

– Подршка ревитализацији занатске традиције путем стварања нових одрживих пословних модела који повезују занатлије и дизајнере;

– Развој нових и иновативних активности за развој публике;

– Оснивање нове европске мреже професионалаца у области заната и дизајна.

www.novaiskra.com/made-in-crafts-and-design-narratives/