Make it new!

Make it new!

23/10/2018

Носилац пројекта: Културни центар Младост, Србија

Културни центар Травно, Хрватска

Омладинска удруга Аxиом, Босна и Херцеговина

Износ додељених средстава: 64,357.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Пројекат партнерске сарадње организација (са различитим правним статусом), из три државе – Културног центра Младост из Футога (Србија), Културног центра Травно из Загреба (Хрватска) и Омладинске удруге Аxиом из источног Сарајева (Босна и Херцеговина) за основни дугорочни циљ има очување елемента културног наслеђа – вештина израде народних ношњи са припадајућим техникама. Пројекат је усмерен на подизање свести о значају елемента културног наслеђа, а сви партнери већ годинама активно раде на овом процесу.

Међусобна сарадња сва три партнера траје већ дуже од пет година. Резултат те успешне сарадње су заједничка учешћа на различитим догађањима, заједничке активности са циљем размене знања, искустава, нових сазнања из области очувања елемената културног наслеђа, заједничка рестаурација и израда нових народних ношњи, накита и оглавља, организација стручних скупова и нових догађања са циљем презентације културног наслеђа. Сва три партнера већ дужи период исказују жељу за заједнички пројекат који би имао неколико специфичних циљева усмерних на ширење свести и значаја о културном наслеђу и стварање нових вредности који ће дугорочно утицати и на даљњу сарадњу и евентулане нове пројекте.

Активности пројекта усмерене су на промоцију и очување вештина израде народних ношњи, накита и оглавља који су већ деценијама битан елемент наслеђа и вековима уназад ради се на очувању истог. Стратегије пројекта усмерене су на различиту публику, од најмлађих генерација (memory game), младих људи заинтересованих за нове технологију и њихову примену у очувању и презентацији баштине, стручна лица (едукација, истраживачки процес), заинтересована лица за чување вештина и техника израде (едукација, примена у свакодневном животу, проширење сазнања) и глобалну публику који су посетиоци различитих активности које се већ годинама одржавају у организацији сва три партнера. Пројектне активности подељене су у неколико паралелних оси које це се истовремено имплементирати током пројектног периода и усмерене су на сироку публику разлицитих генерација и обима интересовања у сфери наслеђа.

Менаџемент пројекта при изради тиме табле водио је рачуна и о Европској години културног наслеђа (ЕYCH 2018) те је у 2018. години нагласак на презентацији елемента културног наслеђа и приближавању млађим генерацијама. Поред memory game и мобилне апликације. У оквиру пројекта биће одржане три петодневне радионице на којима ће се проучавати и примењивати пет вештина за израду ношњи и биће израђено укупно дванаест ношњи, које ће бити приказане на изложбама у све три земље – партенера на пројекту.