Parallel Traces “A new lens for Jewish Heritage”

Parallel Traces “A new lens for Jewish Heritage”

16/10/2018

Носилац пројекта: Association Européenne Pour la Présérvationet la Valorisation de la Culture et du PatrimoineJuifs (AEPJ), Луксембург

Culture & Media Agency Europe, Белгија
Fundacja Bente Kahan, Пољска
Fundatia Tarbut Sighet, Cultura si EducatieIudaica, Румунија
Imascono Art, S.L., Шпанија
Israeli House, Грузија
Patrionat Call de Girona, Шпанија
Тачка комуникације, Србија
Износ додељених средстава: 197.439,77 €

Пројекат Parallel Traces има за циљ омогућавање откривања урбаних отисака јеврејског културног наслеђа што ће пружити прилику грађанима Европе из неколико земаља да их раз-открију. Овај пројекат је комбинација усредсређености на трагове јеврејског наслеђа у убраним европским пределима и уметничке фотографије, аудиовизуелних уметности и употребе проширене стварности. Ове активности ће се одвијати путем комбиновања два елемента са истим партнерима које повезује тема и удружени механизми комуникације и пласирања информација.

Са једне стране, пројекат ће организовати постојеће информације које су сакупили партнери у циљу развијања апликације која нуди проширену стварност повезану са низом идентификованих локалитета и објеката. Са друге стране, пројекат ће организовати пан-европско такмичење у стварању оригиналних фотографских и аудиовизуелних радова са фокусом на савремене физичке трагове европске јеврејске културе у пољу архитектуре и урбанистичког планирања у било којој од земаља учесница Конзорцијума и градовима које оне одреде.

Изабрани радови, сви у дигиталном формату, биће претворени у путујућу изложбу како би се кретала међу различитим градовима који учествују. Апликација која нуди проширену стварност представљаће битан алат који помаже у пласирању и откривању јеврејске историје и вредности широкој публици. Међународно такмичење, и изложбе које ће га пратити, промовисаће циркулисање уметничких дела и размену између културних актера и уметника, тако стварајући нове мреже и побољшане могућности приступа транснационалним и међународним тржиштима.

Ове активности ће у комбинацији претворити физичке ресурсе наслеђене од заједничке и често заборављене прошлости (укључујући и споменике и локалитете) у извор инспирације за савремено умтеничко стваралаштво, самим тим учвршћујући интеракцију између културног наслеђа и других креативних сектора као што су фотографија, мултимедији, видео уметност или слични изрази дигиталног стваралаштва.