Rights4kids – Позоришни перформанси који промовишу Конвенцију о правима детета

Rights4kids – Позоришни перформанси који промовишу Конвенцију о правима детета

16/10/2018

Ноцилац пројекта: Aida, Италија

Action Synergy SA, Грчка

Associazione Teatrale Trentina Interculturale, Италија

ДАХ Театар, Србија

Network for Childrens Rights, Грчка

Performalita, Чешка

Theatro Aeropolio – Ena Theatro Giapaidia, Грчка

Износ додељених средстава: 198.547,92 €

Деца из угрожених група обично нису део публике креативног сектора и сектора културе, а такође су и под високим ризиком од кршења њихових права. Ригхтс4кидс је пројекат који за циљ има да приближи децу из угрожених група позоришту, и да у исто време развије свест о Конвенцији о правима детета, подстичући децу да се осврну на своја права и поделе своја искуства и приче.

Како би ови циљеви били постигнути, предвиђене су следеће активности:

– Партиципативне радионице како би се деца укључила у процес дискутовања о конвенцији и одабир перформанса који ће бити извођени у свакој од земаља.

– Стварање позоришних перформанса за децу који ће бити приказивани локално у 4 земље позоришних компанија (Италија, Грчка, Чешка, Србија) и које ће обухватити макар 2 члана Конвенције (сваки перформанс засебно), а приказиваће се минимум 6 пута у свакој од партнерских земаља.

– Организовање једног Rights4kids позоришног фестивала где ће сви перформанси настали у свим земљама бити приказани заједно.

– Стварање курса електронског учења који ће понудити подршку свим предавачима који се баве дечијим правима у различитим земљама у циљу рада са позориштем и децом на теме везане за Коненцију о правима детета.

– Развијање он-лајн портала који ће се састојати од свих ресурса које је пројекат развио (укључујући и перформансе, упутства за радионице, сценарије, итд.). Пројекат ће углавном бити фокусиран на децу миграната и децу из националних мањина. Пројекат ће бити имплементиран у 4 земљ: Италија, Грчка, Србија, и Чешка.