Unearthing the music: Sound and Creative Experimentation in Non-democratic Europe

Unearthing the music: Sound and Creative Experimentation in Non-democratic Europe

23/10/2018

Носилац пројекта: OUT.RA – Associacao Cultural, Португалија

Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Србија

Skaņu Mežs, Летонија

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Мађарска

Asociaţia Jumătatea plină, Румунија

Износ додељених средстава: 198,000.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Пројекат UM-SCENE понудиће нову перспективу креативне и прогресивне музике стваране у недемократским режимима друге половине XX века у Европи, настављајући се на претходни пројекат који је финансирао програм Европа за грађане и грађанке који је довео до синергије између разнородних организација са сродним размишљањем, приказујући свима укљученим у пројекат и многим другима широм Европе невероватно богату, инвентивну музику која је стварана у неповољним условима у земљама где су контрола државе и недостатак личне слободе свакодневица.

Главни фокус пројекта UM-SCENE је на изградњи свеобухватне онлајн базе која се бави експерименталном музиком у земљама под диктаторским режимима (углавном, али не и искључиво) у Централној и Источној Европи у другој половини XX века, тиме им помажући да реализују своје наслеђе и значај за данашње музичке сцене широм Европе.

Пројекат ће се бавити фундаменталним европским вредностима као што су слобода изражавања и кретања (како људи тако и идеја/уметничких радова), у тренутку када је око половине онога што је ЕУ сада и читав европски континент далеко од таквих основних реалности, на тај начин промовишући Сећање уз фокус на заједничка историјска искуства кроз ревизију важног уметничког и културног наслеђа.

Пројекат ће бити усредсређен на сарадњу између различитих типова културних организација (музеја, експерименталних радио студија, организатора концерата, института за истраживање, архива) и индивидуалаца широм Европе, са циљем истраживања, документовања, дитрибуције, тумачења и наглашавања значаја и важности још увек потцењеног аспекта европског културног наслеђа, притом успостављајући дијалог између тог наслеђа и савремених уметничких и друштвених аспеката који ће подржати ново стваралаштво и нове рефлексије.