Connecting Emerging Literary Artists

Connecting Emerging Literary Artists

15/10/2019

Износ додељених средстава: 746.968,00 €

Носилац пројекта: Stichting de wintertuin, Холандија

Asociația editorilor din România, Румунија

Camara municipal de obidos, Португалија

Escuela de escritores s.l., Шпанија

Holden srl, Италија

Krakowskie biuro festiwalowe, Пољска

Moravska zemska knihovna v Brne, Чешка

Passa porta nl, Белгија

Удружење Крокодил, Република Србија

Vlaams-nederlands huis deburen, Белгија

Zalozba Goga, Zavod za zaloznisko in umetnisko dejavnost, Словенија

Друга едиција пројекта за развој талената CELA – Connecting Emerging Literary Artists – почиње у септембру 2019. године и трајаће 4 године. Током прве две године 11 књижевних организација из 10 земаља (Холандија, Белгија, Шпанија, Италија, Португалија, Румунија, Пољска, Словенија, Чешка, Србија) заједно ће изабрати и водити 30 нових писаца, 80 нових преводиоца и 6 нових књижених професионалаца, и понудити им програм резиденција и мастер-класова у више земаља, како би их припремили за рад на европском тржишту и за међународну пубику. Програм нуди талентима неопходне вештине, међународну мрежу и материјале за друге две године: њихово упознавање са европским књижевним тржиштем.

Током треће и четврте године, учесници ће бити представљени кроз међународни маркетинг и кампање публицитета, турнеју европских фестивала кроз посете 10 књижевних фестивала, представљање њиховог рада на сајмовима књига и књижевним фестивалима, као и умрежавање и повезивање са књижевним организацијама. Учешћем у овом пројекту, књижевни таленти добиће приступ бројним професионалцима из издаваштва као што су познати преводиоци, агенти, издавачи, организатори догађаја, професори књижевности, познати писци и организације за финансирање, званична тела, приватни програми и публике. Повећаћемо број уговорених послова за књижевне ствараоце и способност учесника да створе међународну каријеру, како су наши модели показали на националном нивоу, и током прве едиције CELA пројекта, на европском нивоу. Дугорочно, CELA ће постати круцијални корак у инфраструктури развоја књижевних талената у Европи, и одржаће културно разнолику понуду књижевности европској публици.