Inclusive Theater(S)

Inclusive Theater(S)

15/10/2019

Носилац пројекта: ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Италија

Empresa de gestão de equipamentos e animação cultural entidade empresarial municipal, Португалија

Fundación caja Granada, Шпанија

Plavo pozoriste – pozorisna laboratorija, Република Србија

Theatro atomon me anapiria, Грчка

University of Wolverhampton, Уједињено Краљевство

Износ додељених средстава: 294.479,00 €

Inclusive theater(S) је пројекат сарадње широког спектра, и укључује 6 партнера из 6 земаља током 30 месеци.
Главни циљ је развој нове публике у позориштима која су водећа у инклузивним праксама за особе са оштећеним слухом ми видом током позоришних извођења на европском нивоу.

Специфични циљеви:

• дељење добрих пракси за Инклузивни Театар међу експертима кроз формалне и неформалне активности и тренинг;
• конвенционализовање и повећање броја доступних позоришта у земљама где се нуди помоћ особама са оштећеним слухом и видом;
• тестирање и валидација пилот активности за инлузивне сервисе у позориштима у 6 земаља;
• развој и примена Кампање за подизање свести о потребама особа са оштећеним слухом и видом у позоришту широм Европе, тако стимулишући инклузивне политике и укључивање друштва;
• ширење закључака пројекта и подршке коју је ЕУ пружила његовој имплементацији, осигуравајући дугорочну одрживост.
Пројекат ће укључити културне операторе, аудио описиваче, аудио преводиоце и пружаоце усуга аудио описивања; пружаоце услуга титловања, преводиоце знаковног језика и сличних услуга; глуве и људе оштећеног слуха (циљана публика); слепе и људе оштећеног слуха (циљана публика); креаторе политика; медије и новинаре; општу јавност и локалне заједнице.

Произведени исходи биће следећи:
ER1. Унапређене комепетенције и вештине аудио описивача, аудио преводилаца, преводилаца титлова и преводилаца знаковног језика;

ER2. Унапређене компетенције културних оператора (јавних и приватних) у управљању инклузивним праксама за публику са оштећеним слухом и видом;

ER3. Развој нове публике у укљученим позориштима, захваљујући оснаживању инклузивних сервиса;

ER4. Подигнута свест међу редовном позоришном публиком и креаторима политика о политикама и праксама социјалне инклузије кроз културу.

ER5. Подигнута свест и интересовање за пројектне активности и ЕУ програме за финансирање.