MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

15/10/2019

Носилац пројекта: Hangvető Zenei Terjeszto Tarsulas Kft., Мађарска

Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, Румунија

European music council ev, Немачка

Fондација EXIT, Република Србија

International Errands Ltd., Бугарска

MA Music, Leisure & Travel Ltd , Уједињено Краљевство

Palais des beaux arts, Белгија

Piranha arts ag, Немачка

“ReK” Remont Kapital Culture Center, Албанија

Износ додељених средстава: 2.000.000,00 €

Награђивани пројекат MOST има за циљ да унапреди тржиште светске музике Балкана кроз комплескну стратегију која укључује развој публике, професионални тренинг, помоћ при извозу, мобилност уметника и префоесионалаца, управљање догађајима, развој платформи и заговарање за политике. Предлог је фокусиран на светску музику, зато што је то музичка појава која унапрежује комуникацију измежу различитих култура. Овај пројекат представља средство за очување и преношење традиција међу генерацијама и културама као и један од најмоћнијих алата интеркултуралне комуникације.

Балкански регион поседује висок ниво квалитета и велики потенцијал музичких традиција и музичара, а овај потенцијал је врло неискоришћен на светском тржишту. У нашем предлогу, културни и економски приступи су у хармонији. Ми стално користимо терминологију тржишне економије, као што су „ланац вредности“, „бренд“, „извоз“, „продајни канали“. Ово може да делује чудно у пројекту културне сарадње, али је ово такође срж овог пројекта пошто ми верујемо да је музичком сектору који је у развитку потребно одрживоокружење политика и тржишта као и компететни професионалци.

Овај програм нуди одговоре на неколико различитих изазова, као што су недостатак професионалне компетентности, букинг агенти и менаџери; погрешан утисак широм света о музици која долази са Балкана; ограничен број међународно успешних уметника којима се управља у иностранству; недостатак правних оквира за политике, програме финансирања, иницијативе за извоз и професионалци који донекле нису повезани у иначе врло повезаној заједници светске музике. Овај пројекат бави се изазовом решавања ових проблема програмима који су направљени за ову сврху. Широко распрострањени тренинзи за менаџмент у музици у 9 земаља; програми размене; радови на тему политика; конференција; комплексна подршка за међународни извоз за уметнике и на крају покретање прве презентације регионалну музику. Сврха свега овога је да се понуди иницијални подстрек сектору светске музике на Балкану што може помоћи да се досегне одрживи модел.