Paint the Change

Paint the Change

01/08/2019

Носилац пројекта: Off-Centre Productions Limited, Уједињено Краљевство
Фондација Фонд Б92, Република Србија
Impact Hub Labs, Грчка

Износ додељених средстава: 198.660,00 €

У протеклих неколико година посведочили смо забрињавајућем порасту раздвајања осетљивих и маргинализованих група младих од културних, друштвених и политичких процеса у Европи. Широм континента посведочили смо порасту ксенофобије и религиозне, етничке и културне нетрпељивости која је успела да пронађе израз у злочинима из мржње и насилном екстремизму. Улична уметност показала је велики потенцијал у укључивању младих људи и подизању свести оповргавањем стереотипа и слањем снажних порука које терају на размишљање.

Три партнерске организације успешно су радиле на укључивању млађе публике у културну дискусију и учење које промовише суштинске европске вредности толеранције, поштовања и инклузије. Желимо да опробамо курикулум који ће укључивати маргинализоване и осетљиве групе младих у испитивање узрока и последица нетрпељивости и екстремизма, концепата уметничко изражаја, и средстава позитивног укључивања и заговарања. Наш циљ је да повећамо диверзитет младих људи који учествују, да привучемо оне који су најмање укључени и да продубимо њихова искуства кроз активно учешће у развијању концепата уличне уметности. Фокусирањем на вредности толеранције, инклузије и поштовања различитости, наш удружени циљ је да овај програм допринесе грађанском животу кроз значајни елемент обуке за заговарање.

Са фокусом на развој публике и изградњу капацитета, наш пројекат резултоваће следећим:

• Девет младих уличних уметника научиће вештине у развијању концепта кроз укључивање публике

• Девет едукатора стећиће искуство у тестирању и извођењу интердисциплинарних курикулума

• 270 чланова младе публике биће у додиру са уметношћу и њеном моћи да дискутује о друштвеним проблемима, а научиће вештине друштвене акције

• Девет мурала на истакнутим јавним местима одржаваће јавну дискусију и свест о проблемима толеранције, поштовања и инклузије

• Партнери ће располагати нацртом курикулума за развој младе публике; унапређење вештина за прекограничне сарадње.