The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2

The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2

01/08/2019

Носилац пројекта: Srsen Ivan, Хрватска
Društvo slovenskih pisateljev, Словенија
Opaka, Грчка
Удружење Крокодил, Република Србија
University of Wales Trinity Saint David Royal Charter, Уједињено Краљевство

Износ додељених средстава: 158.108,00 €

Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence 2 је књижевна мрежа резиденција пет партнера из Хрватске, Словеније, Србије, Грчке и Велса. Идеја програма је комбиновање књижевних резиденција за младе књижевнике уз јаки програм подршке за локалне циљне групе. Програм резиденција, чији је приоритет транснационална мобилност, пружиће младим ауторима прилику да раде, наступају и представе се у различитим друштвеним и културним контекстима. Овај програм покушаће да дође до овог циља тако што ће резидентима понудити нова транснационална искуства и мотиве за рад на следећи начин:

• омогућавањем младим писцима и преводиоцима да добију увид у књижевне сцене још две друге европске земље што ће повећати њихове шансе за будућу транснационалну мобилност;
• унапређењем транснационалног умрежавања између младих учесника у креативном процесу у пољу књижевности, што може да доведе до будућих транснационалних сарадњи;
• спајањем резидената са локалним заједницама и другим резидентима путем пројектних активности и веб сајта Tovar.hr, који ће објављивати информације о пројектним активностима, видео интервјуе са писцима у резиденцији и њихове рефлексије на искуства током резидентних програма, као и очекиваним исходима пројекта;
• инспирисањем других књижевних писаца, преводиоца и уредника из ових и других европских земаља да учествују у сличним транснационалним програмима у будућности.

Имлементираће се приоритет развоја публике кроз бројне јавне дискусије и читања које ће водити резиденти и други остварени писци, као и књижевно оријентисане радионице чији су циљ локалне циљне групе као што су старији, популација друштвено изолованих области, имигранти, деца и студенти који ће учити како да воде локалну библиотеку на Мљету, и учествоваће на радионицама креативног писања и превођења у Београду, Љубљани / Бледском језеру, Абериствиту и Лариси.