TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector

TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector

01/08/2019

Носилац пројекта: Consorzio marche spettacolo, Италија
Асоцијација Културанова, Република Србија
Haceria arteak, Шпанија
Teater Nu, Шведска
Welcome A.P.S., Италија

Износ додељених средстава: 198.796,00 €

TRAINART се осврће на потребу уметника/културних оператера да уобличе своје предузетничко размишљање, осигурају финансијску одрживост својих активности, претворе свој таленат у професију да постану потпуно способни да зарађују за живот од уметности. С тога, циљ пројекта је јачање конкурентности европског сектора извођачких уметности и уобличавање нових вештина за културне оператере који су заинтересовани за развијање иновативних пословних модела у културним и креативним индустријама (ККИ). Како би се постигли ови циљеви, успоставиће се peer заједница за учење, а она ће се састојати од креативних партнера који долазе из Италије, Шпаније, Шведске и Србије, а подржаће их придружени партнери.

Партнери из Ирске, осврнуће се на нарочите области ККИ: А_иновацију управљачких модела за културне просторе партнера и Б_увођење иновативних услуга у њихов портфолио извођачких уметности (т.ј. перформанси уживо у неконвенционалним контекстима). Стратегија пројекта пре свега ће се заснивати на оцени тога које професионалне вештине недостају и потребне су у оба поља на локалним нивоима. Такође, биће имплементирана дугорочна заједничка изградња капацитета за пилот групу од 24 уметника / културних оператера из сектора позоришта, плеса и музике. Корисници ће учествовати у 120 сати тренинга који ће бити достављени путем МООК-ова (60h), како би се неговале трансферзалне вештине у управљању, пословању и маркетингу које су заједничке свим ККИ пољима и кроз програме транснационалне мобилности (60h), а које су специјално осмишљене за поље А или поље Б.

Шест фокусираних догађа одржаће партнери током трајања пројекта како би корисницима пружили тренинге које ће водити пословни узори у виду експерата/ментора, capitalization visits и иницијативе peer удруживања, као јаслице креативности за нове идеје ко-продукције и међу-феритилизације између економских сектора. Напослетку, у циљу тестирања и оцењивања исхода учења које је стечено кроз TRAINART програм, 8 нових модела прихода, управљања и маркетинга биће изведени у пилот фази у локалним ККИ.