Young Theatre on the Move

Young Theatre on the Move

01/08/2019

Носилац пројекта: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Словенија
CNC Danse, Француска
Дечији културни центар Београд, Република Србија
Elckie centrum kultury, Пољска
Opera Comica Pentru Copii, Румунија

Износ додељених средстава: 199.999,00 €

Главни циљ пројекта је да развије и распространи иновативни, привлачни и практични приступ развоју публике који се ослања на креативне методе и технике театра импровизације и савременог плеса и њиховог заједничког потенцијала. Циљ пројекта је да се осврне на главни изазов развоја публике, стално опадање популарности позоришта и плеса, а посебно међу младима.

Пројекат ће ово постићи развијањем иновативног програма културне и уметничке едукације чије технике потичу из овог поља. Методологија програма биће достављена u свих пет партнерских земаља кључним циљним групама у креирању програма развоја публике и културног образовања за младе: позоришни и плесни професионалци, педагози, људи који раде са омладином и други важни културни оператери у овом пољу.

Партнерска мрежа састоји се од пет културних институција, из различитих географских делова Европе, са фокусом на четири ризичне земље у Јужној и Источној Европи (Словенија, Србија, Пољска и Румунија), где истраживање Еуробарометра показује најнижу заинтересованост публике за позориште и плес и један експертски партнер из Француске која једна од зеамаља са највећим заинтерсовањем публике за културне догађаје. Партнерске институције које су укључене у пројекат све деле мисију сукреирања квалитетног културног образовања за младе: Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Словенија; Дечији културни центар Београд, Србија; Elckie Centrum Kultury, Пољска; Opera Comica pentru Copii, Румунија и CNC Danse, Француска.

Конзорцијум партнера ће развити и имплементирати атрактивни и укључујући приступ развоју публике који ће спојити два од најзапостављенијих облика уметности у културно образовање за младе засновано на курикулуму – позориште и плес. Спајањем ове две методе које подстичу креативност, слободу изражавања и активно учешће свих укључених, ми проналазимо нову алатку за изградњу капацитета: Impro Move.