Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations

Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations

01/08/2019

Носилац пројекта: Fundacion municipal de cultura de Avilés, Шпанија
Artesis Plantijn hogeschool Antwerpen, Белгија
Асоцијација Културанова, Република Србија
Ecole superieure Europeenne d’art de Bretagne, Француска
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, Италија

Износ додељених средстава: 200.000,00 €

Генерацију З чине млади људи који су одрасли током година економске кризе, углавном они који су рођени од средине 90-их година до 2010. године. Они представљају 25% светске популације и имају велики утицајни капацитет који их чини очигледним циљем, а нарочито за културне и креативне индустрије (ККИ) и институције. Ова генерације сматра се првом где је распрострањена употреба дигиталних садржаја, пошто су одрасли стално повезани у више-екранској средини, и познато им је све што се односи на интернет и дигитални мулти-таскинг. Услед њиховог дигиталног профила, бројне традиционалне културне институције и уметници сусрећу се са проблемима у њиховом привлачењу и укључивању.
Циљ пројекта је да се развију уметнички доживљаји и размене да би се истражило како традиционална и аналогна уметничка искуства могу да укључе и привуку млађу публику из генерације З, и како млади људи могу да допринесу развоју оваквих подсектора кроз сукреативне процесе усмерене на развој трансмедијалних дигиталних прозвода који причају приче.
У овом оквиру, Z Elements ће имлементирати низ активности како би достигао следеће циљеве:

Развој публике

Кроз укључивање 75 младих волонтера у радове сукреирања и сукураторства, њихово учешће у радионицама са уметницима и коверзија у електронске репортере.
Овај пројекат такође ће развити истраживање у циљу идентификовања и мапирања добрих пракси и трендова усмерених на електронску дистрибуцију културних добара која на бољи начин долази до младих људи.

Мобилност

Кроз учешће 20 уметника из различитих области у 4 уметничке резиденције у циљу стварања радова који су инспирисани класичним елементима (Вода, Ватра, Земља и Етер), и каснија дистрибуција радова кроз друштвене мреже и платформе.

Подизање капацитета – нове дигиталне вештине

Тренирање учесника за трансмедијално дигитално причање прича кроз ad hoc радионице и вођене „учење рађењем“ трансформационе процесе.