ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans

ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans

05/02/2021

Носилац пројекта: Културни центар Требиње, Босна и Херцеговина

Удружење „ИНК Фест“, Србија

Факултет драмских уметности, Србија

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Француска

Fiels OG, Аустрија

Музеј савремене умјетности Републике Српске, Босна и Херцеговина

Умјетничка колонија „Даниловград“, Црна Гора

Износ додељених средстава: 466,852 €

Свеукупни циљ пројекта ReCulture јесте да успостави основу за повећану видљивост и модернизован изглед културних институција Западног Балкана подржавањем интерсекторског повезивања и сарадњом између културне и креативне индустрије у земљама Западног Балкана и Европске уније. Нарочити циљеви пројекта су: 1) Јачање капацитета културних институција са Западног Балкана кроз реконструкцију њихових визуелних идентитета и развијање нових вештина у стратешком проступу разбоју публике и комуникационих пракси; 2) Стицање нових професионалних искустава и стручност младих дезајнера са Западног Балкана подстицањем сарадње на Западном Балкану, као и стицање и примена нових дизајнерских вештина, заједничких Европској унији и професионалним дизајнерима са Западног Балкана 3) Промовисање нових приступа маркетингу и развијању публике и тестирање нових модела зараде културних институција на Западном Балкану путем едукације о новим пословним вештинама, производње ограничене серије сувенира и развијање он-лајн продавница. Четири културне институције са Западног Балкана (БиХ, МН, РС) упознаће се са најбољим ЕУ праксама у савременој комуникацији и развијању публике, добиће нови визуелни идентитет и вештине за стратешко развијање и одржавање нових приступа комуникацији и развијању публике. Група младих дизајнера са Западног Балкана, стећиће разнолика искуства и вештине и употребиће их, у оквиру менторства препознатих професионалаца из ЕУ и Западног Балкана, за рад на ребрендирању четири културне институције са Западног Балкана, и тако поправити њихов професионални портфолио и потенцијал за запошљавање. Овај процес биће заснован на стратешким партиципаторним анализама рада културних институција Западног Балкана, што ће бити пропраћено продукцијом и дистрибуцијом низа докумената са препорукама како за дизајнере тако и за институције. Уметнички и културни догађаји у БиХ, МН и РС, укључујући и Нови Сад ЕпК 2022, осигураће учење међу ЕУ и ЗБ институцијама и професионалцима, као и промоцију производа пројекта.