Бијенале уметности у Панчеву

Бијенале уметности у Панчеву

02/11/2018

Пре тачно тридесет и седам година започела је организација Бијенала уметности, под називом Панчевачка изложба југословенске скулптуре. Неколико година раније (1976), организатор Бијенала уметности, Културни центар Панчева, формирао је Галерију савремене уметности, која се, све до 2011. године, налазила у простору Штапске зграде, на Тргу краља Петра Првог. Ексклузиван галеријски простор одговарао је намерама оснивача Бијенала да се у њему организују велике изложбе и захтевне манифестације југословенског карактера. Тих година скулптура, као уметничка дисциплина, била је строго одређена у односу на остале уметничке дисциплине. Тако су изгледали почеци ове манифестације, која је до данас попримила многоструке промене концепта и формата. Геополитичким променама у југословенској федерацији, променама у развоју савремене уметности, снажном јачању савремених технологија није одолело ни Бијенале уметности.

У сагледавању вишедеценијског оствареног успеха и значаја, помно пратећи Бијенале, сачувана је велика архива у којој се налазе: документи, фотографије, аудио-визуелни материјал – богата архивска грађа, као и солидна колекција уметничких радова, која се данас чува делом у депоу Галерије савремене уметности, на новој адреси, а делом, нажалост, у неадекватном простору који је понуђен као привремено решење због недостатка простора у оквиру Галерије. Бијенале уметности је током више деценија свог постојања успешно успостављао јасну артикулацију између савремених уметничких тенденција, публике и стручне јавности. Национални, али и међународни значај ове манифестације, која представља контакт са савременим изразом, квалитетно је документован и архивски обрађен, доступан истраживачима, па тиме чини значајан део научне грађе савремене уметности у последње три деценије.
Визуелни идентитет историјата Бијенала уметности приказан je у оквиру програма Форума Креативна Европа 2018 у просторима Коларчеве задужбине у Београду. Овим ће бити омогућен визуелни преглед Бијенала, уметницима, као и поштоваоцима савремене уметности, који се налазе ван наших простора и који до сада нису имали прилике да виде ову манифестацију и пружиће им прилику да фрагментално испрате историјско кретање самог Бијенала.