Вокалнокустоски синдром

Вокалнокустоски синдром

18/06/2019

ВКС је пост-кустоска формација коју чине Сенка Латиновић и Владимир Бјеличић. Базиран на стратегији активне критике, ВКС за циљ има проблематизовање кустоске праксе, односно њених класних, родних, етичких и естетичких одредница, како у односу на локални контекст, тако и глобални. Феномен професионалне (не)одрживости, односно немогућност успостављања симболичког и реалног капитала у систему уметности транзиционог друштва, полазна је премиса рада ВКС-а. Користећи се перформативним методама апропријације, манипулације и хумора, дуо се остварује као виртуелни ентитет или хибрид, заступајући различите моделе друштвеног понашања који се наизменично ротирају рефлектујући шизофреност свакодневице.

У оквиру Форума Креативна Европа 2019 у Нишу, ВКС је извео рад “Ви то умете и можете да остварите / You are capable of doing it and you can achieve it ” у Народном позоришту у Нишу. Партиципативна вођена тура је пружила увид у рад фондације Визија Културне Садње потенцијалним сарадницима односно креативним појединкама, појединцима и припадницима неформалних уметничких организација/група, те их оснажити да и они постану успешни лидери на пољу иновација у оквирима међународне културне сарадње и интеркултуралног дијалога. Наиме, учесници су имали једниствену прилику да: стекну увиду у донаторску активност једне од најрепрезентативнијих фондација познате по небројено инвестиција у домену културе и уметности; учествују у тренингу за писање успешне апликације за буџетирање пројеката за 2020. годину; разумеју моделе организовања, логику тима и осталих алатки потребних за успешну културну сарадњу.