Гудачки квартет Београдске филхармоније

Гудачки квартет Београдске филхармоније

31/08/2017

Од свог оснивања 2011. године, чланови Квартета Јелена Драгнић, Владан Лончар,
Борис Брезовац и Александар Латковић концертирањем у Србији и региону представљају свој матични оркестар. Квартет је у сезони 2012/13. остварио запажено извођење Концерта Ервина Шулхофа, уз пратњу Београдске филхармоније и њеног шефа-диригента Мухаја Танга.

У сезони 2013/14. Квартет са гостима изводи пет прог рама ремек-дела камерне
музике, у оквиру свог циклуса названог Quartet+1, у сали Београдске филхармоније.
Поред концерта у Култ урном центру Панчева, којим је Гудачки квартет Беог радске
филхармоније отворио овог одишњи Класик Фест, у јуну 2014. музичаре Квартета
очекује и снимање компакт-диска са делима Бетовена и Брамса.