Међународни фестивал документарног филма БЕЛДОKС

Међународни фестивал документарног филма БЕЛДОKС

15/11/2019

Основна мисија Међународног фестивала документарног филма БЕЛДОKС је промоција и развој документарног филма у Србији, представљање актуелног документарног филмског стваралаштва у свету, подстицање продукције унутар овог филмског жанра, као и укључивање публике у сферу познавања, разумевања и поштовања овог специфичног начина уметничког изражавања које своје упориште и инспирацију проналази у историјском животу и његовим посебностима. Идеја БЕЛДОKС тима је да уведе публику културне разлике и да трансформише друштвену реалност презентовањем многобројних могућности њене креативне интерпретације. Такође, БЕЛДОKС перманентно ради на промоцији и дистрибуцији српског документарног филма у земљи, региону и свету.